Laravel Vaardigheden

Ik begon in 2014 met het Laravel-framework te werken met versie 4. Ik ben gepassioneerd door Laravel. Met dit framework heb ik veel grote projecten gemaakt.

 

Ik schrijf kwaliteitsvolle, gemakkelijk te begrijpen en door eigendom gedocumenteerde beveiligde code.

Laravel

Laravel Code

Ik volg deze coderingsnormen graag.

Structuur

Klassen opsplitsen in models, controllers, requests, interfaces, repository, packages, observers, services, traits, middlewares en policies.

Klassen

Ik haat het om grote klassen te maken. Ik geloof in het opsplitsen van klassen in meerdere goed georganiseerde kleinere klassen.

Functies

Houd niet van grote functies. Ik splits liever grote functies op in kleine functies. Geen korte functienaam. Naam moet voor mensen leesbaar en begrijpelijk zijn.

Variabelen

Ontmoedig korte afkortingen van variabelenamen. Variabelenaam of databaseveldnaam moet volledig leesbaar zijn voor mensen.

Pakketjes

Gebruik liever bekende pakketten van GitHub gemaakt door andere ontwikkelaars.

Herbruikbaarheid

Lessen zo schrijven dat ze gemakkelijk in meerdere projecten kunnen worden gebruikt.

Stijl

Probeer een code niet te over-engineeren. Code schrijven op een manier die voor andere ontwikkelaars gemakkelijk te begrijpen is. De juiste regelafstand is belangrijk.

Documentatie

Elke op maat geschreven functie moet bovenaan documentatie hebben met zowel het variabele type als het retourtype.

Laravel Pakketjes

Ik heb ervaring met de meest gebruikte volgende Laravel-pakketten.

 • laravelcollective/html
 • yajra/laravel-datatables-oracle
 • maatwebsite/excel
 • phpoffice/phpword
 • yajra/laravel-oci8
 • staudenmeir/belongs-to-through
 • astrotomic/laravel-translatable
 • jenssegers/date
 • barryvdh/laravel-dompdf
 • zanysoft/laravel-zip
 • rollbar/rollbar-laravel
 • lumen Framework
 • staudenmeir/eloquent-has-many-deep
 • laravel/breeze
 • intervention/image
 • biscolab/laravel-recaptcha
 • milon/barcode
 • cloudinary/cloudinary_php
 • barryvdh/laravel-debugbar
 • laravel-lang/lang
 • coconutcraig/laravel-postmark

Laravel Sectoren

Ik heb in het verleden projecten ontwikkeld voor volgende sectoren met laravel framework.

Vastgoed

Vastgoed

Onderwijs

Onderwijs

Ecommerce

Ecommerce

Telecom

Telecom

Transport

Transport

Touch Screen

Touch Screen

Productie

Productie

Business

Business

Laten we samenwerken

Ik zou graag uw vereisten willen weten

Contact Nu